Toll og tollregler på danskebåten

Mange av de som reiser med danskebåten gleder seg til taxfree-shopping på vei hjem fra Danmark. Norske myndigheter har tollgrenser på kjøp i danskebåtens butikker på lik linje med annen innførsel av varer.

Hovedregelen er at man må ha oppholdt seg i utlandet i minst 24 timer for å kunne ta med tollkvoten inn i Norge. Det er forskjellige grenser på hva man kan ta med av ulike varer.

Alkohol og tobakk

De som er 18 år eller eldre kan ta med følgende: Fem liter øl med opptil 4,75% alkohol eller tre liter vin eller tilsvarende varer som inneholder opptil 22% alkohol. De kan også ta med seg 200 sigaretter eller 250 gram med andre varer som inneholder tobakk. I tillegg kan man ta med seg 200 stykk sigarettpapir.

De som er 20 år eller eldre kan ta med seg en liter sprit som har maksimalt 60 % alkoholinnhold og 1,5 liter med vin samt to liter med øl. Om man ønsker kan man eventuelt ta med seg tre liter vin og to liter øl eller fem liter øl.

Kjøttvarer og andre produkter

Når det gjelder andre varer er det en generell regel om at den samlede verdien ikke kan overstige 6000 kroner. Man kan ta med seg opptil 10 kilo med kjøtt fra andre land i EØS (gjelder ikke for Island og Liechtenstein). Kravet er at kjøttet skal være merket med stempel fra det landet man innfører det fra. Når det gjelder andre matvarer så kan man også ta med 10 kilo av dette inn i landet.

Det er viktig at man overholder reglene. Når det gjelder tobakk vil det kreves at man beviser at man har befunnet seg utenfor landet i 24 timer. Et unntak fra denne regelen er når man har vært på cruise med varighet på 23 timer. Det er mye penger å spare på å ta med kvoten hjem til Norge. Prisene her til lands er preget av et høyt avgiftsnivå, og det er derfor mulighet for store innsparinger ved å ta med taxfree-varer hjem. Alle skipene på danskebåten har store taxfree-butikker med et utvalg som byr på alt av aktuelle produkter.

Se Toll.no for mer informasjon.