Color Line

colorlineColor Line AS er den største bedriften i Norge innen cruise og transportshipping. Selskapet er også en av de ledende operatørene i Europa. Color Line tilbyr transport for folk og gods og har har en rekke kjente ruter.

Samtidig tilbyr de konferanser, hotellovernatting, shopping, restauranter, underholdning samt organiserte turer.

Om selskapet

Selskapet har 2340 ansatte i fire land. Årlig selger Color Line for omtrent 4,7 milliarder kroner. Rederiet har hovedkontoret sitt i Oslo, men har også kontorer i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Larvik. I tillegg har de kontorer i Kiel, Hirtshals og Strømstad. Olav Nilsen Sunde er i dag administrerende direktør i Color Line og Morten Garman er styreleder.
Color Line sine røtter i fergevirksomheten går mer enn 100 år tilbake i tid. Selskapet ble stiftet i 1990 da to norske rederier, Jahre Line og Norge Line fusjonerte. Jahre Line opererte ferger mellom Oslo og Kiel fra 1961, mens Norge Line drev ferger fra Norge til Storbritannia og Nederland fra 1986. I løpet av 1990 tok Color Line også over Fred. Olsen Line sine cruiseruter.

Vekst i moderne tid

I løpet av første halvdel av 1990-tallet økte Color Line sin tonnasje ved å forstørre den eksisterende flåten. Dette gjorde de ved å kjøpe store brukte skip. Selskapet startet også å operere hurtigskip mellom Norge og Danmark i løpet av sommeren 1996. Ved slutten av 1998 ble ruten mellom Norge og Storbritannia solgt til Fjord Line. I løpet av sommersesongen i 1999 ble oppkjøpte Scandi Line sitt skip satt inn som i flåten. I løpet av 2000- tallet begynte Color Line å investere mye i ny tonnasje, ved innkjøp av MS Color Fantasy, MS Color Magic, MS Superspeed 1 og MS Superspeed 2. Disse skipene erstattet mange av de gamle mellom 2004 og 2008. I april 2008 annonserte Color Line stengingen av ruten mellom Oslo og Hirtshals. I perioden mellom 2004 og 2008 investerte Color Line 7,5 milliarder kroner i nye skip og konsepter.

Etter den strategiske omorganiseringen i 2008, disponerer Color Line nå totalt seks skip på fire ruter mellom syv havner i fire land. For mange nordmenn vil selskapet alltid være synonymt med det å reise på ferie til Danmark.

Danskebåten Oslo-København

Oslo-København


  • Opplev fantastiske København
  • Cruise til København hele året
  • Nye og moderne skip
Tilbud!

Pris fra 216,- per person


Bestill her!
Danskebåten Oslo-Frederikshavn

Oslo-Gøteborg-Fredrikshavn


  • Den raskeste veien med til Danmark.
  • 20% rabatt på overnatting
Ekslusivt tilbud!

20% rabatt på overnatting!


Bestill her!