DFDS Seaways

DFDS er Nord –Europas største shipping – og logistikkselskap. DFDS står for Det Forenede Dampskibs – Selskab. DFDS ble grunnlagt i 1866 da Carl Fredrik Tietgen fusjonerte de tre største dampskipsselskapene. Siden den gang har DFDS vokst seg store og tilbyr i dag en rekke transporttjenester på mange forskjellige strekninger.

Danskebåten Oslo-København

Oslo-København


  • Opplev fantastiske København
  • Cruise til København hele året
  • Nye og moderne skip
Tilbud!

Pris fra 216,- per person


Bestill her!

DFDS har hovedsakelig gods- og passasjertrafikk i Nordsjøen og Østersjøen. De har også hatt frakttjenester til USA, Sør – Amerika og Middelhavet de siste årene. Siden 80- tallet har DFDS sitt fokus først og fremst vært shipping i Nord – Europa.

Historie

Det Forenede Dampskibs– Selskab ble stiftet den 11. desember i 1866 da en sammenslåing av de tre største danske dampskipsselskapene fant sted. Dette ble ledet av Carl Frederik Tietgen. Virksomheten startet opp 1. januar 1867 med 19 skip og med København som den viktigste havnen. På dette tidspunktet hadde selskapet ruter fra Danmark til Norge, Baltikum, Belgia, Storbritannia, Island og Færøyene. Skipene fraktet både gods og passasjerer. Etter hvert som selskapet vokste så ble det åpnet nye forbindelser med Sverige, Frankrike, Middelhavet, Svartehavet, og i tillegg Nord- Amerika og Sør- Amerika. På samme tid opererte DFDS med en rekke nasjonale oppdrag i Danmark. Flåten fortsatte å ekspandere og i 1880 var DFDS et av verdens største skipsselskap. Etter overtakelsen av Dampskibsselskapet Thingvalla i 1898, ble den skandinavisk- amerikanske linje etablert. Denne linjen hadde handel med USA frem til 1953.

Under første verdenskrig mistet DFDS sin flåte hele 26 skip. I etterkrigstiden forsvant 30 skip til. Selskapet ble gjennopplivet ved etablering av nye ruter og på midten av 1920- tallet bestod DFDS sin flåte av 124 skip, med en samlet tonnasje på over 230,000 GRT.
I løpet av andre verdenskrig opplevde DFDS ytterligere tap av fartøy. De tapte ni skip før Tyskland sin invasjon av Danmark i april 1940. Flere skip falt i tyske hender etter hvert som krigen utviklet seg. Skipet Kronprins Frederik var under bygging da krigen brøt ut og på mystisk vis forsvant vitale motordeler til stadighet. Etter krigen dukket disse delene opp igjen. DFDS tapte totalt 31 skip under andre verdenskrig.

I årene 1989 og 1990 ble ruten mellom Oslo og København fornyet ved at skipet «Queen of Scandinavia» begynte i tjeneste. Dette skipet hadde en kapasitet på 2000 passasjerer og 400 biler. I juni 2001 ble det underskrevet en avtale om å kjøpe opp 76,36 prosent av det litauiske rederiet LISCO. Lys- Line Rederi AS og Lys- Line AS ble overtatt 100 prosent av DFDS i 2005.
I 2006 fornyet selskapet DFDS Seaways sin flåte ved å kjøpe «MS King of Scandinavia» og «MS Princess of Norway». Disse erstattet de siste skipene som hadde operert siden 1970- tallet og som nå var utdaterte. DFDS har et rykte på seg for å være en ekspert når det kommer til å kjøpe brukte skip. De har i blant tatt over byggekontrakter på skip og har ikke bestilt et helt nytt fartøy siden 1978.

I dag driver DFDS et stort nettverk med 25 ruter. He opererer de med 50 skip som frakter både gods og passasjerer. Disse rutene befinner seg i Nordsjøen, Østersjøen og den Engelske Kanal. Denne virksomheten markedsføres med navnet DFDS Seaways. Kontainerflytting og andre landbaserte aktiviteter drives av DFDS Logistics. Bredden til selskapet er stor og de har skapt en sterk merkevare i hele verden. I Norge er de nok likevel mest kjent for å operere danskebåten fra Oslo til København.

Danskebåten Oslo-København

Oslo-København


  • Opplev fantastiske København
  • Cruise til København hele året
  • Nye og moderne skip
Tilbud!

Pris fra 216,- per person


Bestill her!